Cốt pha panel TRIO

27-05-2016

trio-panel-formworkTRIO là hệ thống cốt pha phổ biến cho tất cả các ứng dụng cần giảm thời gian làm cốt pha bằng công nghệ đấu mối DW thông thường. Với các coupler BFD cho hầu như tất cả các kết nối cũng như nhiều giải pháp hệ thống thực tế khác, TRIO đã được chứng minh thành công trong vô số các dự án trên khắp thế giới. TRIO có thể được sử dụng thuận lợi hơn cùng với các tấm cốt pha panel MAXIMO. Dải phụ kiện rộng, chẳng hạn như coupler BFD hoặc hệ thống giá đỡ MXK, có thể được sử dụng trong cả hai hệ thống.

 

Kết nối đơn giản và dễ dàng

Chỉ cần với coupler thẳng BRD cho toàn bộ kết nối panel

 

Tổ chức làm việc nhanh chóng

Chỉ cần với chiều rộng tối thiểu của panel cũng như các tấm panel có thể sử dụng theo cả chiều ngang và dọc

 

Diện tích cốt pha lớn

Với panel chuẩn lên đến 3.30 m x 2.40 m – cung cấp mức độ cao của sự ngang bằng bề mặt và chỉ cần 2 vị trí đấu nối

trio-panel-formwork (4)trio-panel-formwork (3)trio-panel-formwork (2)

Our Partners