Cốt pha hình tròn GRV Articulated Waler

30-05-2016

grv-articulated-waler-circular-formworkVới cốt pha hình tròn GRV Articulated Waler, lực ép vòng ngoài cũng như các lực nén bên trong được chuyển giao bằng các vòng khép kín waler. Do đó, hệ thống cho phép các cấu trúc tròn được tạo thành mà không điểm mấu. Vì vậy mà tiết kiệm đáng kế, như trong việc xây dựng các bể chứa mà thay thế cho việc sử dụng các điểm neo chống rỉ nước trước đó.

 

Không cần các mấu nối
nhờ các vòng waler khép kín

 

Điều chỉnh liên tục

cho tất cả các bán kính bên trong lớn hơn 0.90 m

 

Sử dụng linh hoạt

cho bể chứa hoặc cầu có độ cong nhất định

 

grv-articulated-waler-circular-formwork (2)grv-articulated-waler-circular-formwork (1)grv-articulated-waler-circular-formwork (3)

Our Partners