Cốt pha dầm sàn MULTIFLEX

03-06-2016

multiflex-girder-slab-formworkCác thành phần chính của MULTIFLEX là cốt pha dầm VT 20K hoặc GT 24 . Như dầm chính và dầm chéo, vị trí và khoảng cách của MULTIFLEX cũng như lót cốt pha có thể tự do lựa chọn, MULTIFLEX cung cấp một sự linh hoạt tối đa cho một loạt các yêu cầu. Nếu sử dụng cốp pha dầm GT24 chịu lực cao thì có thể ứng dụng như các nhịp lớn cho dầm chính và dầm chéo. do đó MULTIFLEX là giải pháp lý tưởng cho các kế hoạch nền đất phức tạp, sàn có độ lệch
hoặc dầm đứng, cũng như trong các không gian bị hạn chế.

 

Tối ưu hóa sử dụng vật liệu

thông qua bất kỳ sự kết hợp nào giữa cốt pha dầm GT 24 và VT 20K cũng như tự do lựa chọn sắp xếp các dầm

 

Cho tất cả loại nền đất

thông qua các vị trí tùy chọn của dầm – cũng như nhiều góc cạnh hoặc chồng chéo lên nhau

 

Cho tất cả các yêu cầu bề mặt

với lót cốt pha tự do lựa chọn cho chất lượng quy định và khả năng thích ứng cho phù hợp với sự sắp xếp khớp nối cần thiết

multiflex-girder-slab-formwork (2)multiflex-girder-slab-formwork (1)

multiflex-girder-slab-formwork (4)multiflex-girder-slab-formwork (3)

Our Partners