Cốt pha cột VARIO GT 24

30-05-2016

vario-gt-24-column-formworkCốt pha cột PERI VARIO GT 24 cung cấp một dải các kích thước mặt cắt ngang và chiều cao đổ bê tông và có thể tự đóng lại mà không cần bất kỳ công việc điều chỉnh thời gian nào cả.

 

Tùy biến liên tục
Mặt cắt ngang của cột lên đến 80 x 120 cm

 

Tiêu chuẩn hóa

Chỉ có 2 mấu nối trên mỗi vị trí waler từ chương trình VARIO

 

Chắc chắn

Được thiết kế cho áp suất bê tông mới đúc 100 kN / m², thích nghi để phù hợp với áp lực bê tông cao hơn

Our Partners