Cốt pha cột LICO

01-06-2016

lico-column-formwork

Với trọng lượng panel thấp và cấu trúc khung đơn giản của các panel, LICO rất lý tưởng cho việc lắp ráp và tháo dỡ bằng tay. Cốt pha cột này là sự lựa chọn đúng đắn nếu các yêu cầu bề mặt thấp phải được hoàn thành và đòi hỏi hiệu quả kinh tế.

 

Cốt pha cột hiệu quả chi phí

chỉ cần xây dựng khung thép để làm việc mà không cần dùng đến cần cẩu

 

Lắp đặt đơn giản và dễ dàng

chỉ với 3 độ cao của panel và việc kết nối được gắn vĩnh viễn vào panel và không thể bị mất

 

Vòng bu lông trên tất cả các panel

như là những điểm chịu tải cho chuyển động với cần cẩu cũng như cho các kết nối panel khi mở rộng

Our Partners