CONCRETE HARDNER

04-06-2015

FABER CONCRETE HARDNER là chất gia cố bề mặt cho bê tông và cacbonat. Sản phẩm được phát triển như một chất “mồi giữa” để làm cứng tất cả các bề mặt thường xuyên bị tổn hại do quá mềm hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi sự hao mòn, do đó làm cho vật liệu có sức đề kháng tốt hơn, hoặc dễ dàng đáng bóng. FABER CONCRETE HARDNER được ứng dụng trên vật liệu chưa mài để cho kết quả tốt nhất, tránh trường hợp bề mặt bị bong lớp và cho một kết quả tốt hơn so với các giải pháp khác, nhưng nó cũng có thể được dùng cho các bề mặt không được xử lý trước hoặc không đánh bóng để làm cứng và bảo vệ khỏi bụi bẩn, do đó cho phép việc bảo dưỡng được thực hiện dễ dàng hơn. Sản phẩm có thể được sử dụng cho cả hai dạng như một lớp làm cứng lót và gia cố cho bề mặt bê tông bị hư hại trong một thời gian dài.

Our Partners