Bảng sàn TABLE MODULE VT

01-06-2016

table-module-vt-slab-tableTABLE MODULES được thiết kế đặc biệt cho một vài ứng dụng. Nó hoàn chỉnh trước khi lắp ráp và sau đó đem đến công trường để sẵn sàng sử dụng. Với 4 kích thước chuẩn có sẵn, thành lan can được gắn vững chắc trong các trường hợp mô đun côngxon

 

Hoàn chỉnh
Hoàn chỉnh trước khi lắp ráp với 4 kích thước sẵn có

 

Có thể mở rộng
Bảng 5 m với đầu bảng xoay được tích hợp có thể sử dụng như bảng mép côngxon

 

Tiện lợi
Các trụ có thể gập lại để di chuyển dưới dầm

Our Partners