ANTIOX

04-06-2015

ANTIOX là dung dịch làm mềm, trung hòa sự oxy hóa của sắt. Với công thức có thành phần ức chế kìm hãm sự hình thành của oxit sắt gây ra ố vàng trong tương lai. Sản oha63m được khuyên dùng sau khi xử lý vết ố với NO RUG, sản phẩm không làm thay đổi các cấu trúc tự nhiên của vật liệu.

Our Partners