Nước là mạch sống, là nguồn tài nguyên vô giá, có vai trò rất quan trọng trong đời sống, có tác động rất lớn đến môi trường thiên nhiên. Vì thế nguồn nước cung cấp cho đời sống phải đảm bảo sạch và loại trừ tất cả các nguồn nguy hại đến sức khỏe con người. Công ty Lotus Greentech hiện nay là công ty đi đầu trong việc cung cấp những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất trong quy trình lọc  và xử lý nước sạch. Công ty chúng tôi là đại diện phân phối cho những tập đoàn hàng đầu thế giới như BWT và Krohne.

Được giới thiệu vào năm 2013, SMARTPAY là dòng sản phẩm thiết bị phân tích đầu tiên mà không còn đòi hỏi bộ truyền tín hiệu: KROHNE đã thu nhỏ bộ [...]
Trong các quy trình sản xuất công nghiệp, việc xử lý nước một cách đáng tin cậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tăng cường độ an toàn và [...]
Hệ thống đo lường và điều khiển được thiết kế theo cáctiêu chuẩn cao nhất nhằm có thể đáp ứng nhu cầu nhà máy xử lý nước thải hoạt động hiệu [...]

Our Partners