Các vật liệu sàn rất nhạy cảm với các tác động từ bên ngoài, cần được bảo vệ và bảo dưỡng một cách chính xác từ khi lắp đặt. Các quy trình và chương trình chăm sóc chính xác và đúng đắn sẽ bảo vệ vẻ tự nhiên nguyên thủy, vẻ đẹp và đời sống của các vật liệu.
Những nguyên tắc căn bản và nền tảng có tầm quan trọng sống còn đối với đời sống các vật liệu, nếu không xem xét đến những nguyên tắc cơ bản này sẽ gây thiệt hại cho các vật liệu và việc xử lý để phục hồi sẽ dẫn đến chi phí cao. Faber Chimica đã phát triển và áp dụng tất cả các giải pháp nhằm bảo vệ đời sống cho đá và gạch, từ bảo vệ đến việc sửa chữa bảo dưỡng và phục hồi.

Các vật liệu sàn rất nhạy cảm với các tác động từ bên ngoài, cần được bảo vệ và bảo dưỡng một cách chính xác từ khi lắp đặt. Các quy trình và chương trình chăm sóc chính xác và đúng đắn sẽ bảo vệ vẻ tự nhiên nguyên [...]
PERI cung cấp những hệ thống cốp pha phù hơp nhất cho mọi loại công trình và kết cấu bê tông. Đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của PERI luôn nỗ lực đưa ra một quy trình làm việc hiệu quả cũng như đề cao và luôn cải tiến các giải pháp [...]
Dextra được thành lập vào năm 1983 và kể từ đó đã phát triển thành một nhà sản xuất và nhà phân phối hàng đầu các sản phẩm xây dựng cho các công trình quốc tế và các ngành công nghiệp dân dụng. Được công nhận toàn cầu cho các [...]

Our Partners