Van cân bằng bằng sắt dễ uốn, phần cuối có rãnh cung cấp hiệu suất thủy nhiệt chính xác trong một loạt các ứng dụng. STAG lý tưởng để sử dụng chủ [...]
Van cân bằng mặt bích bằng đồng, mang lại hiệu suất thủy nhiệt chính xác trong một loạt các ứng dụng. STAF-R lý tưởng để sử dụng chủ yếu ở nhánh [...]
Van cân bằng bằng sắt dễ uốn, mặt bích mang lại hiệu suất thủy nhiệt chính xác trong một loạt các ứng dụng. STAF-SG lý tưởng để sử dụng chủ yếu ở [...]
Van cân bằng với mặt bích, gang (STAF) và sắt dễ uốn (STAF-SG) mang lại hiệu suất thủy nhiệt chính xác trong một loạt các ứng dụng. STAF / STAF-SG lý tưởng [...]

TBV

Đặc trưng chính   Bánh lái Bánh lái thân thiện với người sử dụng cho việc cân bằng và ngắt dễ dàng.   Điểm đo tự đóng kín Để đơn [...]
STAD-R, van cân bằng được cải tiến, mang lại hiệu quả thủy nhiệt chính xác trong một loạt các ứng dụng. Lý tưởng để sử dụng trong nhánh thứ của hệ [...]
Van cân bằng STAD-C đã được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống làm mát gián tiếp cũng như hoạt động hiệu quả trong các quầy đông [...]
Van cân bằng STAD-B dành cho các yêu cầu trong hệ thống nước sinh hoạt. Cung cấp sự cân bằng thủy nhiệt chính xác, đo lường và khả năng chẩn đoán. [...]
Van cân bằng STAD mang lại hiệu suất thủy nhiệt chính xác trong nhiều ứng dụng khác nhau. STAD lý tưởng để sử dụng trong nhánh thứ trong hệ thống sưởi [...]

Our Partners