Ống uPVC và phụ kiện được sản xuất phù hợp với Singapore, Anh, Úc cũng như các tiêu chuẩn của Nhật Bản, và được sử dụng cho các hệ thống sau:
– Đất, chất thải và hệ thống Vent
– Phụ tùng áp
– Hệ thống thoát nước
– Rain Water Down-Pipe Systems
– Ống
– Hệ thống Nâng cấp Singapore HDB
– Hệ thống Mạng viễn thông
– Hệ thống thoát nước

Ống uPVC SNOW dòng JB với 2 đầu nối Ống uPVC SNOW dòng JB với 2 đầu nối vòng cao ru Ống uPVC SNOW dòng JB với 1 đầu nối (Hàn bằng dung [...]
Ống uPVC SNOW không áp dòng AEO Ống uPVC SNOW không áp dòng AEO với một đầu nối Ống uPVC SNOW không áp dòng AEO với một đầu nối vòng cao [...]
Ống uPVC SNOW áp lực và không áp lực dòng JIS Ống uPVC SNOW áp lực và không áp lực dòng JIS với một đầu nối (Hàn bằng dung môi) Ống uPVC SNOW áp [...]
Ống uPVC dòng PUB với một đầu nối (màu xám) Ống uPVC SNOW dòng PUB tương đương với BS3505 và AS1477 Những ống này được sản xuất phù hợp với [...]
Ống uPVC dòng Telecoms (màu xám) Ống uPVC dòng Telecoms với một đầu nối (màu xám) Ống uPVC SNOW dòng Telecoms tương đương với BS4660 và AS1260. Những [...]
Ống uPVC SNOW dòng SP Ống uPVC SNOW dòng SP với một đầu nối Ống uPVC SNOW dòng SP với một đầu nối vòng cao su Ống uPVC SNOW dòng SP với 2 đầu [...]
Ống uPVC SNOW dòng WP. Hệ thống ống thông hơi, ống nước thải và bùn đất (SWV) Ống uPVC SNOW dòng WP với một đầu nối vòng cao su. Hệ thống ống thông [...]
Ống uPVC SNOW dòng PP Ống uPVC SNOW dòng PP với một đầu nối (Hàn bằng dung môi) Ống uPVC SNOW dòng PP với một đầu nối vòng cao su SNOW uPVC dòng [...]

Our Partners