Là một đối tác chuyên nghiệp để các khí và ngành cung cấp nước SEWERIN đặc biệt chú trọng đến chất lượng và chức năng của các thiết bị đo của chúng tôi. Với hơn 80 năm kinh nghiệm trong phát triển, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất họ có thể chế tạo thiết bị đo của chúng tôi với độ chính xác tối đa. Cơ sở sản xuất của họ ở Đức đóng một vai trò rất quan trọng ở đây – sản phẩm có chất lượng theo tiêu chuẩn của Đức.

Là một đối tác chuyên nghiệp để các khí và ngành cung cấp nước SEWERIN đặc biệt chú trọng đến chất lượng và chức năng của các thiết bị đo của chúng tôi. Với hơn 80 năm kinh nghiệm trong phát triển, thiết kế, thử nghiệm và sản [...]

Gas

Là một đối tác chuyên nghiệp trong ngành cung cấp nước và khí đốt SEWERIN đặc biệt chú trọng đến chất lượng và chức năng của các thiết bị đo của họ. Với hơn 80 năm kinh nghiệm trong phát triển, thiết kế, thử nghiệm và sản [...]
Là một đối tác chuyên nghiệp trong ngành cung cấp nước và khí đốt SEWERIN đặc biệt chú trọng đến chất lượng và chức năng của các thiết bị đo của họ. Với hơn 80 năm kinh nghiệm trong phát triển, thiết kế, thử nghiệm và sản [...]

Our Partners