KROHNE có chuyên môn duy nhất trong lĩnh vực công nghệ đo mức. Họ cho thấy khả năng của họ không chỉ trong các ứng dụng tiêu chuẩn, mà còn trong các ứng dụng được coi là thách thức và đòi hỏi các giải pháp thích hợp thực hiện. Các thiết bị này đặc trưng bởi độ chính xác cao và độ tin cậy, ngay cả trong các ứng dụng khó khăn, và bởi một triết lý hoạt động độc đáo, sáng tạo.

Radar điều biến tần số sóng liên tục (Frequency Modulated Continuous Wave - FMCW) phát ra sóng có tần số cao đến bề mặt của sản phẩm và nhận tín hiệu phản [...]
Radar TDR (Time Domain Reflectometry) phát xung điện từ được truyền dọc theo dây dẫn dạng thanh cứng hoặc dây mềm trước khi được phản hồi lại từ bề mặt [...]
Dạng rung Công tắc đo mức dạng rung thể hiện sự có mặt của chất lỏng hoặc chất rắn khi môi chất tiếp xúc với đầu cảm biến rung và làm giảm [...]

Our Partners