KROHNE là tập đoàn duy nhất chuyên hóa các sản phẩm đo lường dòng chảy. Và KROHNE không chỉ chứng minh khả năng của họ với các ứng dụng trong điều kiện tiêu chuẩn được đặt ra mà còn cả những ứng dụng theo yêu cầu và giải pháp được tùy chỉnh.

KROHNE là tập đoàn duy nhất chuyên hóa các sản phẩm đo lường dòng chảy. Và KROHNE không chỉ chứng minh khả năng của họ với các ứng dụng trong điều kiện tiêu chuẩn được đặt ra mà còn cả những ứng dụng theo yêu cầu và giải pháp [...]
Tập hợp các thiết bị trong lĩnh vực nhiệt độ của KROHNR đáp ứng tất cả các yêu cầu của quá trình công nghiệp: cho dù thiết kế như nhiệt kế điện trở Pt 100 (RTD) hoặc cặp nhiệt điện (TC), chúng chịu được nhiệt độ cao, áp [...]
KROHNE có chuyên môn duy nhất trong lĩnh vực công nghệ đo mức. Họ cho thấy khả năng của họ không chỉ trong các ứng dụng tiêu chuẩn, mà còn trong các ứng dụng được coi là thách thức và đòi hỏi các giải pháp thích hợp thực hiện. Các [...]
KROHNE đã được biết đến với chất lượng vượt trội và độ tin cậy của thiết bị đo lường quá trình trong nhiều thập kỷ. KROHNE đang mở rộng phạm vi của các thiết bị đo lường quá trình bao gồm đo áp lực với sự ra mắt của [...]
KROHNE là đối tác của bạn cho tất cả các khía cạnh của ứng dụng phân tích. Từ hóa chất, điện, đô thị và các ứng dụng xử lý nước thải công nghiệp cũng như các quá trình xử lý nước hay phân tích nội tuyến trong các ứng dụng [...]

Our Partners