Công tác quản lý số liệu có thể được thực hiện dưới hình thức đo đọc tại chỗ ngay tại vị trí lắp đặt đồng hồ. công nghệ truyền dữ liệu qua dây xung và thiết bị hiển thị có thể giúp người đọc thuận tiện trong việc tiếp cận những vị trí không thuận lợi như: đồng hồ được lắp đặt trên cao hoặc dưới hầm sâu.

Công tác quản lý số liệu có thể được thực hiện dưới hình thức đo đọc tại chỗ ngay tại vị trí lắp đặt đồng hồ. công nghệ truyền dữ liệu qua dây xung và thiết bị hiển thị có thể giúp người đọc thuận tiện trong việc [...]
Công nghệ đo đọc từ xa dựa trên nền tảng GSM- GPRS truyền dữ liệu trực tiếp đến máy tính mọi lúc mọi nơi, cho phép người dùng quản lý thông tin các thiết bị đồng hồ từ xa.

Our Partners