Đèn chiếu sáng Ellipz Asia Pte Ltd là một trong những công ty chiếu sáng tiên tiến nhất trên thế giới. Chúng tôi mong muốn tạo ra một tác động bền vững trong việc giảm lượng khí thải CO2 toàn cầu bằng cách giúp khách hàng của chúng tôi giảm chi phí năng lượng ánh sáng của họ và sử dụng năng lượng không cần thiết.
Chúng tôi làm và bán các sản phẩm đèn LED chiếu sáng ngoài trời và trong nhà sử dụng một khái niệm mang tính đột phá, tạo ra ánh sáng hoàn toàn phù hợp với độ nhạy của mắt người trong buổi tối và ban đêm tầm nhìn.
Với khái niệm này, ít năng lượng cần thiết so với đèn LED thông thường, trong khi đạt được tầm nhìn tốt hơn.

Đèn chiếu sáng Ellipz Asia Pte Ltd là một trong những công ty chiếu sáng tiên tiến nhất trên thế giới. Chúng tôi mong muốn tạo ra một tác động bền vững trong việc giảm lượng khí thải CO2 toàn cầu bằng cách giúp khách hàng của chúng tôi [...]

Our Partners