Ống Gravity HOBAS cốt sợi thủy tinh (GRP) là loại ống đang được sử dụng trong ngành xử lý nước thải, thoát nước, hệ thống lưu trữ, và các ứng dụng [...]
Ống Douple HOBAS là loại ống như hệ thống đường ống trong đường ống, ví dụ như khu vực bảo vệ nước hoặc các ứng dụng như hệ thống thoát nước [...]
  Ống Relining HOBAS có sẵn khớp nối ngang (vật liệu GRP hay thép không gỉ). Ngoài ra, ống relining cũng có sẵn như ống tiêu chuẩn với khớp nối FW [...]
HOBAS Non-Circular Pipe Systems are used to rehabilitate or newly construct non-circular systems. Standard as well as non-standard profile forms are available (non-standard on request). For [...]
  Ống Jacking HOBAS có khớp nối ngang (vật liệu GRP hoặc thép không gỉ) được sử dụng trong các ứng dụng lắp đặt không rãnh khác nhau. Để biết [...]

Our Partners