Khi giảm tiếng ồn trở thành một yêu cầu của ngành xây dựng, hệ thống ống của Wavin AS đã đưa ra hiệu quả giảm tiếng ồn tốt nhất so với bất kỳ loại ống nhựa nào. Như các nhà lãnh đạo thế giới, đó là hệ thống giảm tiếng ồn thường xuyên nhất được cài đặt. Wavin cung cấp các công cụ tiên tiến để dự đoán tiếng ồn vượt mức, giúp đảm bảo rằng sự lựa chọn của bạn đáp ứng các yêu cầu mức độ âm thanh.

  Wavin AS là một hệ thống ống thải thoát âm, giảm tiếng ồn, làm bằng Astolan. Vật liệu Astolan® là polypropylene được gia cố bằng cao phân tử 3 mật [...]

Our Partners