Dextra được thành lập vào năm 1983 và kể từ đó đã phát triển thành một nhà sản xuất và nhà phân phối hàng đầu các sản phẩm xây dựng cho các công trình quốc tế và các ngành công nghiệp dân dụng. Được công nhận toàn cầu cho các hệ thống ghép nối cơ khí cốt thép, Dextra cũng đã tiên phong trong các giải pháp FRP (Fiber Reinforced Polymer) cho rất nhiều các ứng dụng xây dựng.

Bartec® là hệ thống nối coupler tốt nhất trên thị trường, bảo đảm hiệu suất theo tải trọng kéo đầy đủ. BARTEC không chỉ cung cấp đầy đủ các loại [...]
Griptec là mối nối coupler hoàn hảo nhất trên thị trường: quy trình sản xuất được cấp bằng sáng chế của nó bao gồm một hệ thống kiểm tra độ bền kéo [...]
ICC loại hệ thống coupler2 ren cuộn này yêu cầu duy nhất một thiết bị với một người vận hành để chuẩn bị bar-end. Giống như tất cả các hệ thống [...]
Groutec là một coupler thiết kế đặc biệt để kết Coupler các cấu kiện bê tong được đúc sẵn với nhau hoặc với các kết cấu được thực hiện tại chỗ, [...]
Hệ thống coupler sửa chữa sử dụng bu lông   Hệ thống Unitec® là một hệ thống Coupler tại chỗ phổ biến, mà không cần bất kỳ dụng cụ thủy [...]
Giải pháp coupler sửa chữa Dextra theo phương pháp dập Repairgrip là một hệ thống Coupler tại chỗ bao gồm một măng sông được dập vào cốt thép bằng phương [...]
Hệ thống couplersử dụng chủ yếu phương pháp rèn nguội   Đặc trưng sản phẩm Fortec là một hệ thống coupler với các ren tương đồng được [...]

Our Partners