Product Features Hệ thống di động push-rod, thích hợp với đường kính 30 mm và lớn hơn Có thể sử dụng các camera khác nhau tùy vào nhu [...]
   Đặc trưng sản phẩm Hệ thống di động push-rod, thích hợp cho đường kính ống 30 mm và lớn hơn Với một trong hai cáp push-rod 60 m hoặc 100 [...]
  Đặc trưng sản phẩm Hệ thống di động push-rod, thích hợp cho đường kính ống 30 mm và lớn hơn Với một trong hai cáp push-rod 60 m hoặc 100 [...]
   ROCAM® 4 - Hệ thống hoàn hảo cho thiết bị vệ sinh Đặc trưng sản phẩm Dữ liệu kỹ thuật Bộ điều khiển có thể tháo rời [...]
ROSCOPE® 2000 bao gồm gần như tất cả các kỹ thuật kiểm tra cần thiết tại các khu dân cư và cơ sở làm việc. Khi kết nối với các mô-đun ROLOC PLUS, ROSCOPE® [...]

Our Partners