Aquatherm Chống Cháy – Hệ thống ống phun nước
Aquatherm Chống Cháy cung cấp một phạm vi rộng lớn của các ống và phụ kiện cho các thiết bị phòng cháy chữa cháy hệ thống Aquatherm Cháy phun nước từ công nghệ sinh học. Hệ thống được dựa trên một sợi gia cố đường ống polypropylene (ống hỗn hợp faser) được sản xuất trong một quy trình đùn nhiều lớp. Các tài liệu fusiolen® PP-R FS, được sử dụng để sản xuất các ống dẫn, là một loại nhựa có hồ sơ tài sản được thiết kế cho các nhu cầu đặc biệt của các lĩnh vực ứng dụng. Cả hai, theo yêu cầu của trình cài đặt cho chế biến dễ dàng hơn và nhu cầu an toàn tối đa trong ứng dụng này sau đó được đưa vào đánh giá trong thời gian phát triển.

ƯU ĐIỂM   - Đã được chứng nhận và kiểm tra chất lượng - Kết nối bằng cách hàn chảy - Khả năng chống lại sự ăn mòn và hóa chất - Không có [...]

Our Partners