Là loại đồng hồ hoạt động trên nguyên lý sóng siêu âm.

Bằng phương pháp tính thời gian di chuyển, thiết bị đo lưu lượng siêu âm sẽ đo được lưu lượng của các chất long và chất rắn.   Các ứng dụng [...]
Octave là một đồng hồ siêu âm cỡ lớn mang tính cải tiến, có độ chính xác và cực kỳ đáng tin cậy mà không có bộ phận chuyển động nào cả. Với siêu [...]

Our Partners