Là loại đồng hồ hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ trường.

Nguyên lý hoạt động của lưu lượng kế điện từ (EMF) dựa trên định luật cảm ứng điện của Faraday. Lưu lượng kế điện từ có thể đo được lưu [...]

Our Partners