Là loại đồng hồ hoạt động trên nguyên lý cơ học của Piston, cánh quạt và turbin…

MeiStream® Plus với phê duyệt MID là loại đồng hồ công nghiệp cấp C dành cho: Đo lường nước lạnh lên đến 50 °C Đo tốc độ dòng chảy cao (ví dụ, [...]
MeiStream® với phê duyệt MID là loại đồng hồ công nghiệp cho: Đo lường nước lạnh lên đến 50 ° C Đo tốc độ dòng chảy cao (ví dụ, trong ống [...]
MeiTwin với MID //là đồng hồ đôi cho nước lạnh lên đến 50 ° C để đo tốc độ dòng chảy cao và tốc độ dòng chảy rất nhỏ cho các tiết diện lưu lượng [...]
Cảm biến lưu lượng WS-Dynamic 130 °C dùng để đo lường nước có tốc độ chảy thấp và trung bình với tiết diện lưu lượng khác nhau. Đồng hồ này có sẵn [...]
WP-Dynamic 130 °C là cảm biến lưu lượng để đo nước nóng có tốc độ dòng chảy cao và tương đối ổn định. Đồng hồ này có sẵn các cỡ từ DN 40 đến DN [...]
WP-Dynamic 50 °C là đồng hồ nước cỡ lớn để đo tốc độ dòng chảy cao, tương đối ổn định, ví dụ gắn đằng sau máy bơm. Đồng hồ này có sẵn các cỡ [...]
405S là loại đồng hồ nước nhiều tia, mặt số khô với 1 bộ truyền từ trường giữa phần đo lường và bộ ghi. Đồng hồ PN 16 phù hợp cho điều kiện [...]
  420PC là loại đồng hồ nước mặt số đo bán khô (hoặc bảo vệ) nhiều tia mà có thể được gắn với hệ thống HRI. Nó cung cấp 1 khối lượng xung từ 1 [...]
  Đồng hồ 220C được thiết kế đặc biệt để cải tiện độ tin cậy và hiệu quả đo lường trong mạng lưới đường ống. Piston của đồng hồ 220C mang [...]
  Cảm biến lưu lượng AN 130 MID là loại đồng hồ đo nước nóng nhiều tia, mặt số khô và sử dụng cánh quạt quay. Nó có thể được dùng để lắp [...]

Our Partners