Việc thất thoát nguồn nước xuất phát từ sự rò rỉ nước trong đường ống sẽ gây ra những tổn thất không nhỏ về kinh tế. Quản lý và giảm thất thoát là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Thiết bị dò tìm rò rỉ của Sewerin sẽ giúp bạn tìm được điểm bể một cách chính xác và đáng tin cậy.

Cảm biến điện từ để định vị đối tượng bị giấu: Nhanh chóng - Tiện lợi - Chính xác Định vị đối tượng sắt từ dễ dàng FerroTec FT 10 sẽ [...]
    Máy dò kim loại để định vị đối tượng được giấu trong mạng lưới cấp Thiết bị định vị hộp van M 130 phát hiện ở độ sâu và không [...]

Our Partners