KROHNE đã được biết đến qua chất lượng vượt trội và độ tin cậy của thiết bị đo lường quá trình trong nhiều thập kỷ. KROHNE ngày nay đang mở rộng một loạt các thiết bị đo lường quá trình để bao gồm thiết bị đo áp lực với sự ra mắt của dòng OPTIBAR của các thiết bị phát áp lực. Những máy phát áp suất cao được thiết kế cho một loạt các ứng dụng công nghiệp.

KROHNE đã được biết đến qua chất lượng vượt trội và độ tin cậy của thiết bị đo lường quá trình trong nhiều thập kỷ. KROHNE ngày nay đang mở rộng một loạt các thiết bị đo lường quá trình để bao gồm thiết bị đo áp lực [...]

Our Partners