Các sản phẩm đặc biệt phù hợp cho việc cung cấp các tính năng chống trượt cho bề mặt trơn trượt và nguy hiểm, mà không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của vật liệu và không có các hoạt động cơ khí. Dòng Faber chống trượt được tạo nên từ sản phẩm đã có để kéo dài khả năng chống trượt. Việc xử lý này cũng có thể được áp dụng cho các công trình công cộng qua chứng nhận khả năng chống trượt.

SAFE MARBLE là một sản phẩm chống thấm gốc nước cho đá Marble đánh bóng. SAFE MARBLE hoạt động trực tiếp trên cấu trúc vật chất cho phép bảo vệ khỏi các [...]
YS ONE là dung dịch gốc nước được thiết lập nhằm chống trơn trượt cho sàn đá Granite. YS ONE hoạt động trực tiếp trên cấu trúc vật chất tạo ra những [...]

Our Partners