Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi luôn tìm kiếm các thiết bị mới với công nghệ cao, chất lượng tốt cho hệ thống xây dựng và ống dẫn nước. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đa dạng như: ……
Thiết bị HVAC, Roweld (r) ống nhựa hàn Thiết bị, Khoan Bê Tông, Kiểm tra, đo và đóng băng thiết bị, Warter, phát hiện khí ….
Hiện nay, chúng tôi là nhà phân phối chính thức tại châu Âu với nhiều thương hiệu.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi luôn tìm kiếm các thiết bị mới với công nghệ cao, chất lượng tốt cho hệ thống xây dựng và ống dẫn nước. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đa dạng như: ...... Thiết bị HVAC, Roweld (r) [...]
Công nghệ giám sát, thu thập dữ liệu trong kỷ nguyên kỹ thuật số trợ giúp đắc lực trong công tác quản lý nước, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên vô giá trong thế kỷ 21.
Nước là mạch sống, là nguồn tài nguyên vô giá, có vai trò rất quan trọng trong đời sống, có tác động rất lớn đến môi trường thiên nhiên. Vì thế nguồn nước cung cấp cho đời sống phải đảm bảo sạch và loại trừ tất cả các [...]
Nước được gọi là vàng xanh trong thế kỷ 21, vì thế quản lý nguồn nước trong cấp nước và thoát nước, cần phải tối thiểu lượng nước thất thoát là vấn đề thiết yếu của xã hội. Công ty Lotus Greentech là công ty đi đầu trong [...]

Our Partners