Nước là mạch sống, là nguồn tài nguyên vô giá, có vai trò rất quan trọng trong đời sống, có tác động rất lớn đến môi trường thiên nhiên. Vì thế nguồn nước cung cấp cho đời sống phải đảm bảo sạch và loại trừ tất cả các nguồn nguy hại đến sức khỏe con người. Công ty Lotus Greentech hiện nay là công ty đi đầu trong việc cung cấp những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất trong quy trình lọc  và xử lý nước sạch. Công ty chúng tôi là đại diện phân phối cho những tập đoàn hàng đầu thế giới như BWT và Krohne.

Nước là mạch sống, là nguồn tài nguyên vô giá, có vai trò rất quan trọng trong đời sống, có tác động rất lớn đến môi trường thiên nhiên. Vì thế nguồn nước cung cấp cho đời sống phải đảm bảo sạch và loại trừ tất cả các [...]
Nước được gọi là vàng xanh trong thế kỷ 21, vì thế quản lý nguồn nước trong cấp nước và thoát nước, cần phải tối thiểu lượng nước thất thoát là vấn đề thiết yếu của xã hội. Công ty Lotus Greentech là công ty đi đầu trong [...]
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi luôn tìm kiếm các thiết bị mới với công nghệ cao, chất lượng tốt cho hệ thống xây dựng và ống dẫn nước. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đa dạng như: ...... Thiết bị HVAC, Roweld (r) [...]
Công nghệ giám sát, thu thập dữ liệu trong kỷ nguyên kỹ thuật số trợ giúp đắc lực trong công tác quản lý nước, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên vô giá trong thế kỷ 21.

Our Partners