Bộ thu âm cho việc giám sát mạng lưới đường ống nước: mạnh mẽ – thuận tiện – đáng tin cậy   Phát hiện thất thoát nước sớm Rò rỉ trong [...]
Bộ thu âm rất nhạy cảm cho việc giám sát tại chỗ của mạng lưới cấp nước và mô-đun GSM để truyền dữ liệu   Bộ thu âm SePem® 01 GSM được thiết [...]

Our Partners