Việc tạo ra một hàng rào bảo vệ chống lại sự xâm nhập và / hoặc sự tác động của các chất bên ngoài có thể tiếp xúc với bề mặt, thông qua việc thẩm thấu hoặc bằng cách đặt công thức bảo vệ đặc biệt để chống lại sự hấp thụ của chất bẩn hoặc từ sự gia tăng độ ẩm và muối.

DEEP ENHANCER là chất chống thấm gốc dung môi, thẩm thấu nhanh tạo bề mặt trông ướt, tăng màu sắc cho các vật liệu cứng và đánh bóng. Sản phẩm có khả [...]
P147 là dung dịch chống thấm gốc dung mội, tạo bề mặt "như ướt" cho đá tự nhiên. Công thức đặc biệt giúp bảo vệ vật liệu trước tác động của [...]
PROTEX là chất chống thấm gốc dầu, bảo vệ bề mặt cho đá marble, granite, các loại đá tự nhiên, nhân tạo. Công thức đặc biệt phù hợp để bảo vệ bề [...]
PRO TW LUX là chất chống thấm gốc dung môi bảo vệ cho bề mặt đá marble, granite và đá tự nhiên, nhân tạo. Công thức đặc biệt phù hợp để bảo vệ bề [...]
SOL 170 là một dung dịch đậm đặc, trên nền dung môi không thấm nước dùng cho đá marble, đá granite và đá tự nhiên. Sản phẩm đa chức năng có thể sử dụng [...]
FABER CONCRETE HARDNER là chất gia cố bề mặt cho bê tông và cacbonat. Sản phẩm được phát triển như một chất "mồi giữa" để làm cứng tất cả các bề mặt [...]
HIDRO 150 là một chất chống thấm gốc nước bảo vệ vật liệu có độ thấm hút từ trung bình đến cao. Với công thức bảo đảm một sự bảo vệ bề mặt [...]

Our Partners