Faber Chimica luôn luôn chú trọng đến việc phát triển những công thức như thế nào để ít gây ảnh hưởng đến môi trường nhất và bảo vệ sức khỏe con người. Con đường này, sinh ra từ các nghiên cứu cẩn thận của các nguyên liệu phân hủy sinh học có nguồn gốc thực vật, VOC FREE, và cũng phù hợp với lĩnh vực mỹ phẩm, đã mang đến cuộc sống cho hai dòng sản phẩm mới.

Faber Chimica luôn luôn chú trọng đến việc phát triển những công thức như thế nào để ít gây ảnh hưởng đến môi trường nhất và bảo vệ sức khỏe con người. Con đường này, sinh ra từ các nghiên cứu cẩn thận của các nguyên liệu [...]
Việc tạo ra một hàng rào bảo vệ chống lại sự xâm nhập và / hoặc sự tác động của các chất bên ngoài có thể tiếp xúc với bề mặt, thông qua việc thẩm thấu hoặc bằng cách đặt công thức bảo vệ đặc biệt để chống lại sự [...]

Our Partners