peri-fbz1

 

PERI, được thành lập vào năm 1969, là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới trong lĩnh vực ván khuôn và giàn giáo. Ngoài công ty mẹ và trụ sở chính tại Weienhorn gần Ulm, Germany, thì có hơn 64 công ty con và hơn 120 trung tâm logistic đang hoạt động. Công ty sử dung hơn 7.000 nhân viên và doanh thu được tạo ra đạt 1.141 triệu Euro trong năm 2014.

9999x0362

Our Partners