Từ ngàn xưa, con người đã tìm cách để vận chuyển và sử dụng hiệu quả “aqua” (tiếng Latin có nghĩa là Nước) và “therm” (Hơi ấm)
Công nghệ sản xuất luôn phát triển và thay đổi theo thời gian nhưng vẫn hướng về tiêu chí không đổi:

Aquatherm-banner-2

Vệ sinh, Sức khỏe và An toàn

Aquatherm đã tham gia vào quá trình phát triển sản xuất trong suốt hơn 30 năm qua và đã có những đóng góp mang tính quyết định trong một số lĩnh vực. Một ví dụ điển hình là hệ thống fusiotherm ® được sản xuất bởi Aquatherm.
Và nguyên liệu nhựa fusiolen ® PP-R được sản xuất bởi Aquatherm – nguyên liệu sản xuất ống đầu tiên được tổ chức môi trường nổi tiếng thế giới GreenPeace (Tổ chức Hoà Bình Xanh) công nhận và được gắn biểu tượng “Sản phẩm được phê chuẩn bởi GreenPeace” – “Product approved by GreenPeace”.
Liên tục phát triển công nghệ và sản phẩm, luôn gắn kết sản phẩm với nhu cầu của thị trường và không ngừng nghiên cứu các bí quyết công nghệ mới, aquatherm đã xây dựng được thương hiệu thành công trên toàn cầu trong suốt 34 năm: đó là niềm tự hào và cũng chính là động lực thúc đẩy chúng tôi không ngừng phát triển và hoàn thiện.
Aquatherm-banner-1
Xin gửi đến quý khách những khái quát đầu tiên về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, nhằm khơi gợi sự quan tâm của quý vị đến Aquatherm®

Our Partners