Hội chợ triễn lãm VietWater 2011

10-04-2013

Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam với mục đích sẽ giải quyết những nhu cầu cấp bách của đất nước trong việc cung cấp nguồn nước sạch và vệ sinh cơ sở vật chất và nhu cầu cấp bách để xử lí nước thải công nghiệp để bảo vệ nguồn tài nguyên nước quý giá.

about us 1 img
title=”Don’t panic!”>Don’t panic!

Our Partners