TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong và phát triển bền vững cùng khách hang, Lotus GreenTech phấn đấu trở thành đối tác chiến lược của các tập đoàn hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, mang tầm cỡ quốc tế nói chung và châu Á nói riêng.


 SỨ MỆNH

Đối với thị trường:

Cung cấp các trang thiết bị, máy móc hàng đầu châu Âu, chất lượng cao và liên quan đến công nghệ xanh.

Đối với khách hàng và đối tác:

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển với các đối tác, là người bạn đồng hành và than thiết xuyên suốt cùng khách hàng.

Đối với nhân viên:

Tạo dung môi trường làm việc chuyên nghiệp, quốc tế, sáng tạo, năng động và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội:

Hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội, tinh thần trách nhiệm cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tiên phong trong xây dựng và mạnh dạn đương đầu với mọi thách thức để tiếp nối thành công
  • Luôn đổi mới và sáng tạo không ngừng
  • Cam kết chất lượng tốt nhất
  • Đồng hành để cùng phát triển
  • Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

Our Partners