2004: Sát nhập Tập đoàn RKW – LOTUS quyết định gia nhập Tập Đoàn RKW – một trong những tập đoàn sản xuất màng và sợi đứng đầu châu Âu với mục đích tăng thêm sức mạnh trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.


2008: Tiếp nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 – Khẳng định sự cam kết của chúng tôi về dịch vụ hoàn hảo, chúng tôi đã xây dựng hệ thống kiểm soát tất cả các quy trình thủ tục trong chuyển giao công nghệ và dịch vụ cũng như hoạt động kinh doanh theo  tiêu chuẩn ISO 9001- 2000.


2012: Chứng nhận ISO 9001: 2008 – Việc đạt được chứng nhận ISO 9001:2008, được công nhận trên toàn thế giới, như một chuẩn mực cho sự cam kết Lotus Greentech sẽ luôn duy trì và hoàn thiện hơn nữa qui trình hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm phục vụ ngày một tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng.

Our Partners