Sensus

01-04-2015
Sensus thiết kế, sản xuất và cung cấp các giải pháp đo lường thông minh nhằm đáp ứng các nhu cầu về gas, năng lượng và lĩnh vực cấp nước trên toàn cầu. Sensus Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Mêhico, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương (ESSAP) đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công trên toàn thế giới.
Sensus được thành lập sau khi được sáp nhận từ Tập Đoàn Invensys vào năm 2004, thừa hưởng các tên tuổi nổi tiếng như Meinecke, Sapanner Pollux, Socam, Premex, Eurometer, UGI, Contagua và BTR với kinh nghiệm hơn 150 năm trong lĩnh vực đo lường.
Thông qua mạng lưới rộng lớn từ các công ty tư nhân, đối tác, nhà phân phối và đại lý, Sensus cung cấp danh mục các giải pháp đo đọc trong đó bao gồm đồng hồ nước/ nhiệt/ làm lạnh trong dân dụng; đồng hồ tổng trong cấp nước. nhiệt/ làm lạnh; Hệ thống AMR…
Dù cho các yêu cầu về đo lường, dù trong ngành công nghiệp, thương mại hay dân dụng, Sensus vẫn cung cấp các giải pháp tối ưu.

Our Partners