Krohne

01-04-2015

KROHNE là một nhà sản xuất hàng đầu thế giới và nhà cung cấp các giải pháp trong quá trình sản xuất thiết bị công nghiệp.

KROHNE cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho các ngành công nghiệp phổ biến như dầu khí, nước và nước thải, hóa chat và hóa dầu, thực phẩm, điện, khoáng sản và khai thác khoáng sản, hải sản.
Krohne-banner-1

Our Partners