ARAD

01-04-2015

Tập đoàn ARAD có các giải pháp cho việc này. ARAD chuyên về các công nghệ đo lường tiên tiến, phát triển, sản xuất và tiếp thị hàng đầu trong việc đo lường nước và quản lý hệ thống.
Thành lập vào năm 1941, ARAD đã xây dựng được danh tiếng trên toàn thế giới về chất lượng và độ chính xác trong việc đo lường, đọc, thu thập và quản lý dữ liệu từ việc đo nước đến hệ thống hóa đơn. 
Năm 2004 ARAD trở thành Công ty đại chúng và hiện đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Tev-Aviv. Vào năm 2007, Công ty đầu tư “Milestone” đã mua lại 16% thị phần của ARAD
Hệ thống chất lượng đã được chứng nhận là ISO 9001:2008, ISO 17025, ISO 14000, ISO 18000 và sản phẩm của ARAD mang nhãn hiệu của CE (chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu). Mỗi hệ thống đều được kiểm tra thử nghiệm để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chất lượng cao nhất.
Các công ty con và phân phối độc lập của tập Đoàn ARAD trên toàn thế giới cung cấp cho khách hàng của mình một hệ thống quản lý nước toàn diện.

Our Partners